— A senhora quer levar o insecticida?
— Pois claro. Ou queria que mandasse cá os insectos?